סבב I - חגורה כחולה - פונקציות לינאריות

הגדרת החגורה

ידע

 1. מהי פונקציה
 2. נוסחת פונקציה קווית
 3. 4 דרכי הייצוג של פונקציה
 4. הצגה אלגברית.
 5. מושגים: פרמטר, משתנה
 6. מושג: שיפוע של פונקציה
 7. רישום נקודה בצורה (x,y)
 8. מבנה כללי: y=mx+b

מיומנויות

 1. שרטוט גרף של פונקציה לינארית.
 2. ייצוג אלגברי: חישוב שיפוע של ישר, בניית משוואת הישר עפ"י גרף / טבלה.
 3. ייצוג אלגברי: בניית ייצוג אלגברי על סמך תיאור מילולי.
 4. הצבה: בניית טבלה עפ"י גרף או ייצוג אלגברי
 5. זיהוי אם נקודה מקיימת משוואה.
הרגלים
 1. ניהול קלסר.
 2. תרגול בכיתה ובבית.
 3. ניהול מעקב התקדמות אישית באמצעות טבלת מעקב למתאמן.
 4. הגשת עבודות לפני מבחן
 5. ביצוע מבחנים

פעילויות

בדף המצורף יש 6 פעילויות אימון לקראת השגת החגורה. הפעילויות ניתנו בשיעורים וכשיעורי בית במהלך הלמידה:

 1. ייצוג גרפי של פונקציה
 2. פונקציה עולה / יורדת
 3. שיפוע הישר / גובה המדרגה
 4. ייצוג מילולי וייצוג אלגברי של פונקציה
 5. נקודת חיתוך עם ציר ה-y
 6. כתיבת ייצוג אלגברי על סמך ייצוג גרפי

קישורים שימושיים:

 1. שיעור פונקציה קווית מאתר LearnTube (מניח הכרת המושג פונקציה, מדבר על פונקציה שבה X מופיע ללא חזקה)
 2. כיתה ח – שיעור 12 – גרף של פונקציה קווית
 3. פתרון בעיות בעזרת ייצוג גרפי של פונקציה קווית: כיתה ח – שיעור 19א – ייצוג בעזרת הפונקציה הקווית, כיתה ח – שיעור 19ב' – המשך ייצוג בעזרת הפונקציה הקווית
 4. כיתה ח – שיעור 15 – פתרונות תשע"א – מערכת משוואות, גרף של פונקציה קווית
 5. כיתה ח – מפמ"ר 2012 – שיעור 03 א – עלייה וירידה של פונקציה קווית, כיתה ח – מפמ"ר 2012 – שיעור 03 ב – עלייה וירידה של פונקציה קווית
 6. אתי עוזרי "מהי פונקציה קווית" - עמ' 63-139 בספר שלנו
 7. מט"ח: "שבילים" - פונקציה קווית
 8. אני10, פונקציות: כיתה ז – שיעור 45 א – פונקציה – הסבר
Ċ
טל מוזס,
17 במרץ 2014, 4:42
Ċ
טל מוזס,
17 במרץ 2014, 4:26
Ċ
טל מוזס,
17 במרץ 2014, 4:26
Ċ
טל מוזס,
17 במרץ 2014, 4:42
Comments